Informatie

Van Waterschoot Landmeetkunde is een begrip op het gebied van landmetingen en dat al 25 jaar lang !

Van waterschoot is een bedrijf waar zowel kortdurende als meer omvattende projecten aangenomen kunnen worden. Kwaliteit staat bij Van Waterschoot landmeetkunde zeer hoog in het vaandel. Voor zowel de kortdurende als de langlopende projecten wordt ervoor gezorgd dat de kwaltiteit gewaarborgd blijft.

Wat doen wij zoal?:

Wegenbouw:              Alle voorkomende metingen zoals uitzetten
                                   van sloten,cunetten,belijning
    
Waterbouw:                Uitzetten damwandschermen,
                                    Maatvoering beton
      
Utiliteitsbouw:            Uitzetten heipalen,maatvoeren funderingen
      
Kadastrale
metingen:                   Uitzetten kadastrale grenzen voor
                                   projectontwikkelaars,makelaars,
                                   aannemers en particulieren
      
Revisie:                     Meten, tekenen rioleringen, wegen,
                                  waterpartijen, tuinen
      
Landbouw:                 Opmeten oppervlakte van landbouwpercelen/producten,
                                   herindeling landbouwpercelen, uitzetten
                                   terreinverhardingen en loodsen
     
    
     
De apparatuur:       total station leica 1101 TCRA plus
                                  GPS Thales Z-max
                                  ZEISS waterpasinstrumenten
                                  TOPCORN laserapparatuur

 

 

mocht u meer informatie willen weten betreffend Van Waterschoot
landmeetkunde,neem dan gerust contact met ons op.
 

Peter V Company